Comunicate de presă

Platforma România 100 a solicitat Ministerului Justiției accesul la documentele de evaluare care au condus la încheierea procedurii de propunere în funcția de procuror-șef al DNA fără desemnarea vreunui candidat și la decizia de a relua procedura.

Cererea Platformei România 100 este întemeiată pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Redăm integral solicitarea Platformei RO100:

„Subscrisa Asociația Platforma România 100, vă solicită, în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul la documentele de evaluare a candidaților înscriși în procedura de selecție în vederea efectuării propunerii de numire în funcția vacantă de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit comunicărilor publice ale Ministerului Justiției, selecția s-a desfășurat în condițiile prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Standardele de organizare și desfășurare a selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Standardele de evaluare a interviului susținut în cadrul selecției procurorilor în vederea efectuării propunerilor de numire în funcțiile de conducere prevăzute de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere că toți candidații îndeplinesc cerința legală prevăzută de art. 54 alin. (1) de vechime în profesie de minimum 10 ani, vă solicităm următoarele:

1. punerea la dispoziție a documentelor de evaluare individuală și comparativă a candidaților înscriși în procedură;

2. indicarea criteriilor care au condus la concluzia ministrului Justiției că nici unul dintre candidați nu îndeplinește cerințele necesare desemnării pentru numirea în funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție și la reportarea propunerii de numire, prin reluarea procedurii.

Considerăm că evaluarea are caracter de informație publică, nefiind exceptată de la liberul access prin articolul 12 al Legii 544/2001. Liberul acces la aceste informații este de natură a asigura publicul larg că propunerea procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție este rezultatul unei proceduri transparente, robuste și predictibile și că decizia ministrului Justiției a fost luată cu respectarea criteriilor legale și a celor de recomandare din standardele stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 105 din 2 aprilie 2013“.