Manifestul România 100

#1 Susținem o Românie fără corupție

După mai mult de 100 de ani, corupția continuă să condamne România la subdezvoltare. Are un impact dramatic asupra vieții economice, politice și sociale, deturnând resursele publice, distrugând încrederea și respectul față de autorități, producând instabilitate socială și sărăcie. Corupția poate fi tratată eficient prin acțiuni de prevenire și de promovare a integrității, la nivel personal și instituțional. Cetățenii și asociațiile lor pot deveni modele de integritate și pot contribui, prin participare activă în viața publică, la tratarea și prevenirea corupției din instituțiile publice și cele din sectorul privat.

#2 Susținem o Românie cu o clasă politică responsabilă

La peste 100 de ani de la Marea Unire, România merită o clasă politică cinstită, care să fie un model de etică și onestitate, nu de populism, demagogie și hoție. Merită politicieni implicați, ca cetățeni responsabili, în proiecte în care lucrează împreună cu alți cetățeni, în interesul comunității în care trăiesc, dincolo de interesele lor personale sau de grup.  Merită politicieni care să răspundă în fața cetățenilor pentru promisiunile făcute și rezultatele obținute.

#3 Susținem o Românie guvernată cu bun simț

După mai mult de 100 de ani, în România, respectul pentru cetățeni trebuie să fie scris în ADN-ul unei administrații publice competitive și profesioniste. O administrație publică deschisă către cetățenii care îi monitorizează modul în care gestionează resursele publice și calitatea serviciilor publice pe care le oferă. O administrație publică deschisă către colaborare cu cetățenii interesați în elaborarea și implementarea politicilor publice de dezvoltare sustenabilă sau a soluțiilor de rezolvare a unor nevoi locale stringente.

#4 Susținem o Românie în care fiecare muncește și este plătit cinstit

O creștere economică sănătoasă se bazează pe dezvoltarea spiritului antreprenorial, inovator și creativ, precum și pe accesul la poziții de putere a unor profesioniști competenți și onești, în sectorul public, privat sau cel al societății civile. Antreprenoriatul și economia socială poate oferi mecanisme de împărțire echitabilă a profitului, precum și un mod de generare a locurilor de muncă distribuite geografic echilibrat.

#5 Susținem o Românie fără sărăcie

După mai mult de 100 de ani, aproape jumătate din populația României trăiește în sărăcie, un copil din trei abandonează școala și avem unul dintre cele mai ineficiente sisteme de asistență socială din Europa. România are nevoie de un nou concept de incluziune socială, bazat pe activarea economică a celor în nevoie, care să fie ajutați să iasă din rolul de asistați social și să devină independenți economic. Cetățenii și asociațiile lor se pot implica în acțiuni de promovare a economiei sociale sau în acțiuni caritabile având ca beneficiari bătrânii și copiii, familiile marginalizate.

#6 Susținem o Românie cu o economie competitivă

La peste 100 de ani de la Marea Unire, România, având un capital natural excepțional și valori culturale care pot fi resurse extraordinare pentru o dezvoltare durabilă, este totuși polul sărăciei din Europa, este o țară cu dezechilibre majore de dezvoltare între regiunile sale. Comunitățile locale pot învăța cum să-și identifice, să-și prețuiască și să-și folosească în mod creativ, echilibrat și sustenabil, resursele locale - patrimoniul natural, cultural și istoric, pentru a avea o dezvoltare economică și socială integrată. Autoritățile publice pot sprijini această dezvoltare prin investirea resurselor publice românești sau europene, cu responsabilitate și onestitate, în lucrări publice  de infrastructură în comunicații. energie, transport, educație sau sănătate.

#7 Susținem o Românie cu adevărat educată

România trebuie să privească spre viitor, spre următorii 100 de ani. Trebuie să acorde tuturor copiilor șansa la o educație relevantă, de calitate, care să-i ajute să facă față provocărilor celei de-a patra revoluții industriale. Școala trebuie să fie despre competențe, valori și principii, trebuie să dezvolte gândirea independentă și spiritul antreprenorial, împreună cu un comportament etic și responsabil. Educația formală trebuie acompaniată de educație civică, socială și de voluntariat comunitar prin care copiii și tinerii învață să se implice în comunitatea în care trăiesc.

#8 Susținem o Românie sănătoasă

După mai mult de 100 de ani, în România vor fi prioritare, în domeniul sănătății la nivel local, strategiile de profilaxie, întrucât se știe că e mai ușor să previi decât să vindeci. Cetățenii pot promova un stil de viață sănătos prin nutriție și sport. Comunitățile locale pot promova sănătatea morală prin acțiuni de solidaritate socială cu cei aflați la nevoie, în special bătrâni și copii, prin acțiuni de protejare a mediului, activități de ecologizare sau modernizare a unor străzi, cartiere sau a întregii comunități.

#9 Susținem o Românie care contează în Uniunea Europeană și în NATO

După mai bine de 100 de ani, România își continuă calea europeană ca membru al Uniunii Europene, având o contribuție importantă la construcția și menținerea împreună a Europei. Sprijinul cetățenilor săi este esențial și se poate obține prin educarea continuă privind importanța apartenenței la spațiul UE pentru menținerea păcii și dezvoltarea țării. Cetățenii trebuie să știe care sunt structurile NATO și UE, ce rol și atribuții au aceste instituții, ce impact au fondurile europene în dezvoltarea comunității lor. Comunitățile locale pot colabora și sprijini reciproc cu cele din diaspora, și dincolo de ele, se pot integra în rețelele și mișcările civice europene.

#10 Susținem o Românie a tuturor românilor

România este a fiecăruia dintre noi, cetățenii ei, indiferent de etnia noastră, de credințele noastre, de locul unde trăim sau muncim. La mai mult de 100 de ani de la Marea Unire, o Românie puternică are nevoie mai mult ca oricând de un țesut social bazat pe încredere și pe valori comune care ne unesc. Comunitățile locale pot sprijini acțiuni de creștere a încrederii și de îmbunătățire a colaborării/comunicării între grupuri cu identități diferite (definite de etnicitate, religie sau vârstă). Pot crea punți între cei de acasă și cei din diaspora, pentru a-i atrage în rezolvarea unor probleme locale. Pot iniția alianțe cu mișcări și rețele civice europene sau globale.