Echipa România100

Andra CROITORU

Andra este expertă de gen și feministă. A lucrat în perioada mai 2005 – ianuarie 2018 în cadrul Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, ocupând pe rând, mai multe posturi în structura organizatorică a instituției. În cei 12 ani de activitate a dobândit expertiză în elaborarea și implementarea politicilor publice, modificarea și completarea actelor normative, scriere și implementare de proiecte și organizare de campanii. În 2016, Andra a fost Secretar de Stat al ANES. 

Este în continuare interesată de îmbunătățirea accesului și participării femeilor pe piața muncii, de reprezentarea și participarea femeilor la procesul luării deciziei, eliminarea stereotipurilor și rolurilor de gen, adoptarea unor măsuri pentru concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată și prevenirea și combaterea violenței în familie și a violenței împotriva femeilor.