Despre Comunitățile Locale România 100

Despre comunitățile locale

Pe 10 decembrie 2017 am lansat un concept: comunitatea locală RO100, un incubator de implicare civică la nivel local, care să schimbe societatea românească de la firul ierbii. Obiectivul comunităților locale este de a determina și a menține o implicare cetățenească amplă, care va putea să decidă ce este cu adevărat important la nivel local. Ele oferă modele de atitudini și inițiative și devin germenii unei activări sociale în zone până acum inerte. De aceea, RO100 își propune să devină o rețea civică puternică, bine reprezentată în țară și în lume prin comunitățile sale locale.

Ce sunt comunitățile locale RO100?

Comunitățile locale (CL) sunt incubatoare de implicare civică la nivel local. Obiectivul comunităților locale RO100 este de a determina și menține o implicare cetățenească amplă, care va decide ce este important la nivel local. În centrul implicării echipei din CL trebuie să fie activitatea pe care o desfășoară și unitatea echipei.

Ce tip de activitate pot organiza CL pentru a trece peste etapa de validare temporară?

Tipologia activităților derulate de CL sunt:

  • dezbateri pe teme de interes pentru comunitatea locală sau pe baza subiectelor de la nivel național, analizând impactul la nivel local;
  • activități educative/sociale/de informare și de sprijin destinate copiilor din comunitate sau altor categorii pe persoane vulnerabile;
  • workshop-uri de promovare a specificului local sau al regiunii (artă, antreprenoriat local, patrimoniu natural, cultural sau istoric);
  • activități de ecologizare/modernizare a unei străzi, a unui cartier sau a întregii comunități;
  • proiecte de politică publică cu impact la nivel local;
  • (orice altă activitate civică).

Pentru idei de proiecte vă puteți inspira din fapte.ro100.ro

Ce tipuri de proiecte se pot desfășura în cadrul CL?

  • Proiectele autonome sunt inițiative ale CL care au ca obiectiv rezolvarea unor situații punctuale de la nivel local.
  • Proiecte scalabile sunt inițiativele de succes derulate de CL care se pot implementa și în alte comunități ca model de bună practică. În final, rezultatele acestor proiecte se pot transforma în propuneri de politici publice. Comunitățile locale pot face propuneri de proiecte scalabile către echipa centrală a Platformei România 100.
  • Proiecte tematice sunt inițiative venite din partea Comunităților Tematice. În implementarea lor se pot implica și membrii Comunităților Locale.
  • Proiecte - far Ro100 sunt inițiative asumate la nivelul Platformei România 100 și implementate transversal în toate comunitățile tematice și în toate comunitățile locale.