Despre Comunitățile Locale România100

Ce sunt comunitățile locale RO100?

Comunitățile locale (CL) sunt incubatoare de implicare civică la nivel local. Obiectivul comunităților locale RO100 este de a determina și menține o implicare cetățenească amplă, care va decide ce este important la nivel local. În centrul implicării echipei din CL trebuie să fie activitatea pe care o desfășoară și unitatea echipei.

Ce tip de activitate pot organiza CL pentru a trece peste etapa de validare temporară?

Tipologia activităților derulate de CL sunt:

  • dezbateri pe teme de interes pentru comunitatea locală sau pe baza subiectelor de la nivel național, analizând impactul la nivel local;
  • activități educative/sociale/de informare și de sprijin destinate copiilor din comunitate sau altor categorii pe persoane vulnerabile;
  • workshop-uri de promovare a specificului local sau al regiunii (artă, antreprenoriat local, patrimoniu natural, cultural sau istoric);
  • activități de ecologizare/modernizare a unei străzi, a unui cartier sau a întregii comunități;
  • proiecte de politică publică cu impact la nivel local;
  • (orice altă activitate civică).

Vă puteți inspira din cele “100 de moduri de implicare” https://www.ro100.ro/stiri/locale/100-de-moduri-de-a-te-implica-idei-de-implicare-civica

Ce tipuri de proiecte se pot desfășura în cadrul CL?

  • Proiectele autonome sunt inițiative ale CL care au ca obiectiv rezolvarea unor situații punctuale de la nivel local.
  • Proiecte scalabile sunt inițiativele de succes derulate de CL care se pot implementa și în alte comunități ca model de bună practică. În final, rezultatele acestor proiecte se pot transforma în propuneri de politici publice. Comunitățile locale pot face propuneri de proiecte scalabile către echipa centrală a Platformei România 100.
  • Proiecte tematice sunt inițiative venite din partea Comunităților Tematice. În implementarea lor se pot implica și membrii Comunităților Locale.
  • Proiecte - far Ro100 sunt inițiative asumate la nivelul Platformei România 100 și implementate transversal în toate comunitățile tematice și în toate comunitățile locale.